Reference

Řekli o nás.

Pedagogové

Pořadí reference
1.
Jméno
B. A. Mehrana Moradi
Pracovní pozice
Učitelka německého jazyka
Zaměstnavatel
Frankfurt University of Applied Sciences

Michal byl mým studentem na „Frankfurt University of Applied Sciences“, kde navštěvoval intenzivní kurz němčiny. Během mých lekcí se Michal osvědčil jako pracovitý, precizní a komunikativní student. Kromě toho se ukázalo, že Michal má široký přehled o různých oblastech, jako je historie, projektový management a politika. Na základě vlastních zkušeností s Michalem ho mohu doporučit pro další spolupráci.

Pořadí reference
2.
Jméno
Ing. Olga Roušová
Pracovní pozice
Středoškolská učitelka
Zaměstnavatel
VOŠ a SPŠE F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha

Bc. Michal Severa byl studentem naší školy VOŠ a SPŠE F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha 1, a to od 29. 3. 2016, kdy přestoupil do 3. ročníku z jiné školy. Studium ukončil úspěšným složením maturitní zkoušky dne 24. 5. 2017.

Bc. Michal Severa má řadu silných stránek, které bych zde chtěla zdůraznit. Ke studiu přistupoval vždy velmi svědomitě, aktivně a zodpovědně a dodržoval požadované termíny. Cílevědomost a sebekázeň patří rozhodně k jeho nejvýraznějším rysům. Rád si osvojuje nové poznatky, a to nejen ze studovaného oboru, záběr jeho zájmů v průběhu studia byl širší, a kromě technických předmětů zahrnoval i společensko-vědní obory, především ekonomiku. Zapojoval se vždy i do nejrůznějších mimoškolních aktivit, lze ho tedy jednoznačně charakterizovat jako všestrannou osobnost s vysokou výkonovou motivací.

Byl schopný odvádět nejen individuální výkon, ale také se zapojit do týmu, přizpůsobit se jeho potřebám a motivovat i ostatní členy týmu k maximálnímu nasazení. Je schopen sebereflexe a je odpovědný vůči sobě i ostatním.

Tato reference se vydává na žádost Bc. Michala Severy.V Praze dne 8. ledna 2021

Pořadí reference
3.
Jméno
doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Pracovní pozice
do 9/2020 MÚVS, ČVUT v Praze
Zaměstnavatel
do 9/2020 učitel na MÚVS, ČVUT v Praze

Považuji nápad založit firmu na reinženýring činností a dalších služeb mezinárodních oddělení VŠ, včetně náboru zahraničních studentů a pořádání mezinárodních akcí, za velice dobrý a zejména užitečný pro tuto oblast, která není na českých VŠ dosud zdaleka na potřebné standardní úrovni. Oba zakladatelé získali víceletou zkušenost s těmito činnostmi díky svému intenzivnímu působení právě v mezinárodním oddělení VŠ, kterou vykonávali paralelně se studiem. Oba zakladatele jsem vedl v klíčových kurzech během jejich studia a také během jejich závěrečných vysokoškolských prací, které zvládli výborně. Věřím, že díky své pracovitosti, kritickému myšlení, nadání, schopnosti se učit a poučit se a zejména schopnosti úspěšně realizovat projekty (nejen během výuky) může být jejich přínos pro jejich partnery velmi významný.

Účastníci “MIAS International Summer School“ 2018, 2019

Pořadí reference
1.
Jméno
Ilya Turaev
Letní škola
2019
Typ studia a studijní program
Bakalářský studijní program „Power engineering“
Vysoká škola
Tomsk Polytechnic University
Země původu
Rusko

Tato letní škola mi umožnila seznámit se s českou kulturou a průmyslem a spřátelit se s lidmi z celého světa. Díky Lukášovi a Michalovi – byli skvělými organizátory! Zvláštní poděkování náleží pedagogickým pracovníkům za jejich příjemné lekce.

Pořadí reference
2.
Jméno
B.A. Fangjing Hu
Letní škola
2018
Typ studia a studijní program
Innovation Leadership for Industry
Vysoká škola
China University of Geoscience
Země původu
Čína
Kontakt
+ 861 897 166 1220

Mojí referenci jsem se rozhodla rozdělit na dvě části, a to na studium a organizované výlety.

Nejprve bych ráda popsala můj zážitek ze studia.

Výuka: Informace o letní škole a ČVUT v Praze jsem získala na své univerzitě. Zjistila jsem, že ČVUT v Praze je nejvýznačnější českou technickou vysokou školou Učební metody využívané v hodinách, zejména týmová práce a interakce mezi studenty a učiteli, využívané na ČVUT v Praze jsou velmi odlišné od metod využívaných v Číně.

Spolužáci: Během letní školy jsme napodobovali proces budování firmy, zkoumali jsme také kulturní rozdíly ve třídě. Mí spolužáci byli z různých zemí z celého světa. I přes počáteční kulturní bariéry jsme se dokázali spřátelit a spolupracovat jako tým. Přátelské pouto nemůže být rozbito a jsme spolu v kontaktu již více než 2 roky.

Zadruhé bych ráda zdůraznila část cestování při letní škole.

Česko je proslulé pražskými náměstími, českým pivem, českým křišťálem, postavou krtečka atp. Jako studentka jsem dostala šanci cestovat a vidět všechna tato místa a ochutnat místní jídlo a pivo. Měla jsem dostatek času na to to zažít, bylo to o tolik jiné, než kdybych tu byla pouze jako turistka.

Účastnit se mezinárodní letní školy bylo dobrým rozhodnutím. Každého, koho jsem potkala, všechno, co jsem se naučila a všechna ta krásná krajina během všech výletů se stala nezapomenutelným zážitkem v mém životě.Organizátoři: Chtěla bych poblahopřát organizátorům mezinárodní letní školy, Michalovi a Lukášovi, kteří byli zárukou dobře provedené a příjemné akce. Michal a Lukáš nebyli jen našimi průvodci nebo osobami, které byly za tuto akci zodpovědné, ale byli to také vřelí přátelé v cizí zemi.

Pořadí reference
3.
Jméno
Phakapong Duangchotwichakit
Letní škola
2019
Typ studia a studijní program
Bakalářský program “Business Administration”
Vysoká škola
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Země původu
Thajsko

Zúčastnil jsem se mezinárodní letní školy 2019 na MÚVS. Byla to jedna z nejlepších zkušeností mého života, poznal jsem českou kulturu a prozkoumal také Evropu. Letní škola nebyla pouze o studiu, jelikož jsem toho získal a zažil mnohem více. Potkal jsem lidi z celého světa a někteří z nich se stali mými dobrými přáteli. Stále jsme spolu v kontaktu a díky tomu je náš život lepší. Také bych rád poděkoval Lukášovi a Michalovi a dalším pracovníkům MÚVS, kteří se o nás tak dobře starali.

Studenti MÚVS ČVUT v Praze

Pořadí reference
1
Jméno
Bc. Vera Doarme
Typ studia a studijní program
Bakalářský studijní program „Ekonomika a management“
Země původu
Moldávie

Michal Severa byl mým spolužákem na Masarykově ústavu vyšších studií v Praze. S Michalem jsem pracovala na různých projektech. Mimo jiné byl jeden z mála spolužáků, který mi vždycky pomohl, když bylo třeba. V rámci projektů, na kterých jsme s Michalem spolupracovali, Michal dokázal velkou odpovědnost, organizovanost a pečlivost. Díky jeho pracovité a soutěživé osobnosti jsme vždycky dosáhli nejvyšších výsledků. Také bych řekla, že nebýt jeho pomoci, nezvládla bych úspěšně dokončit některé těžší úkoly a projekty. Za zmínku stojí, že mi pomohl s přípravou potřebných dokladů pro výjezd na Erasmus+ a díky jeho radám jsem si po dokončení studia našla lepší práci. Z těchto důvodů ráda doporučuji Michala pro jakoukoliv další spolupráci.

Pořadí reference
2.
Jméno
Bc. Stanislav Čaja
Typ studia a studijní program
Magisterský studijní program – Projektové řízení inovací
Země původu
Česká republika
Kontakt
+420 723 407 369

Osobní zkušenost mám s Michalem Severou z projektu, jehož náplní byla snaha zlepšit přístup pro studenty MÚVS ke studijním materiálům, které vytvořili studenti vyšších ročníků v rámci absolvované výuky. Michal se angažoval jako správce skupin studentů MÚVS na sociálních sítích pro nově přicházející a stávající studenty MÚVS. Právě díky tomu jsem se na něho obrátil, abychom spolu vymysleli způsob, jak nové řešení distribuce materiálů budeme komunikovat. Michal hned jak se zorientoval v tématu, tak přidal několik dalších užitečných nápadů pro rozšíření projektu. Z tohoto hlediska mohu říct, že spolupráce s ním byla velmi příjemná.

Pořadí reference
3.
Jméno
Bc. Jozef Šebák
Typ studia a studijní program
Magisterský studijní program „Projektové řízení inovací“
Země původu
Slovensko
Kontakt

S Michalom som mal možnosť spolupracovať počas môjho štúdia na MÚVS ČVUT v Prahe. Michal bol zároveň študentským zástupcom, ktorý ma striedal v Akademickom senáte ČVUT v Prahe. Na škole sa angažoval v mnohých aktivitách a neustále sa snažil svojich kolegov podporovať a pomáhať im. Aj keď naša spolupráca netrvalo dlho považujem ju za veľmi plodnú a konštruktívnu.

Uchazeči o studium

Timur_photo_recenze
Pořadí reference
1.
Jméno
Timur Khamidov
Typ studia a studijní program
Středoškolské
Škola
Taškentská škola # 225 - “Tashkent Professional College of Informational Technologies”
Země původu
Uzbekistán
Kontakt
https://vk.com/soloctavian

Pokyny, které mi Michal a Lukáš dali po přijímací zkoušce, byly dostačující. Každý krok přijímacího řízení byl jasný a s jejich pomocí jsem shromáždil všechny potřebné dokumenty, samozřejmě kromě některých specifických dokumentů. Poskytli mi vedení, užitečné informace a užitečné rady během Skype setkáních, které se týkaly následujících kroků v přijímacím řízení a životě v České republice. Lukáš a Michal obecně pracovali velmi dobře. Jejich práce mi opravdu pomohla.

Abdul_photo_recenze
Pořadí reference
2.
Jméno
Abdul Baset Sadaqi
Typ studia a studijní program
Středoškolské
Škola
Habibia High School, Kábul
Země původu
Afghánistán
Kontakt
+ 905 350 660 271

S Michalem a Lukášem jako přijímacími úředníky jsem byl opravdu spokojený, jelikož mi pomohli se všemi potřebnými kroky v přijímacím procesu na Masarykově ústavu vyšších studií, ČVUT v Praze. V té době byli opravdu zkušení a měli slušné chování. Opravdu si toho vážím.

Duc_photo_recenze
Pořadí reference
3.
Jméno
B. Sc. Trinh Van Dúc
Typ studia a studijní program
Bakalářský program “Business Administration”
Škola
Troy University – Vietnam Campus
Země původu
Vietnam

Mám dobrou zkušenost se službami univerzity pro zahraniční studenty. Michal mi hodně pomohl, když jsem se potýkal s formuláři, postupem přihlášky a hledáním kontaktů. Dostal jsem také dobré instrukce a vysvětlení ohledně přijímacího řízení. Díky moc.

Reference - Unzila
Pořadí reference
4.
Jméno
Kazachstán
Typ studia a studijní program
Středoškolské
Škola
N.75 School-Gymnasium, Nur-Sultan
Země původu
Afghánistán
Kontakt
https://www.facebook.com/unzila.imangali/

Chtěla bych poděkovat Michalovi a Lukášovi. S jejich pomocí jsem se snadno dostala na univerzitu, na kterou jsem plánovala jít. Nejenže k mému přijetí přijali zodpovědný a profesionální přístup, ale byli vždy přátelští a odpověděli na všechny moje otázky. Jejich profesionalita a individuální přístup k práci se studentem jsou obdivuhodné. Michal a Lukáš mi poskytli nejen rady ohledně studia na vysoké škole, ale také spoustu užitečných a zajímavých informací o životě v České republice. Velice jim děkuji za veškerou pomoc!

Kolegové a další pracovníci

Pořadí reference
1.
Jméno
Tomáš Hortlík
Pracovní pozice
International Office Representative
Zaměstnavatel
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
Země původu
Česká republika

S Michalem i Lukášem se mi na Oddělení mezinárodní spolupráce MÚVS ČVUT v Praze vždy dobře spolupracovalo. Dokázali jsme najít společnou řeč a vzájemně si vypomoci, když bylo potřeba. To, na čem jsme se domluvili platilo, spolupráce a komunikace byla vždy hladká.

Pořadí reference
2.
Jméno
B. Sc. Swati Kushwaha
Pracovní pozice
Admission Representative
Zaměstnavatel
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
Země původu
Indie

Lukáš, Michal a já jsme rok spolupracovali v Oddělení mezinárodní spolupráce na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze a shledala jsem je velmi svědomitými a pracovitými profesionály. Oba dva jsou velmi odhodlaní, brilantní a výjimeční v práci, kterou dělají. Bylo potěšením s nimi pracovat.

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využívá společnost UEPO – University Enrollment Process Optimization s. r. o. soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Více o způsobu nakládání s vašimi údaji na stránce GDPR. Používáním webu souhlasíte se zásadami Cookies.